lite för vackert

du lägger armen om mig och kramar mig lite hårdare
plötsligt blir det lite för nära, lite för intimt, lite för vackert
lite för vackert för just nu
lite för tidigt
lite för sent